Όροι  & προϋποθέσεις Διαγωνισμού
«Το Νήμα της Αγάπης ενώνει όλη την Ελλάδα»
από το Μακεδονικό Χαλβά

1. Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Το νήμα της αγάπης ενώνει όλη την Ελλάδα» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της. Η Διοργανώτρια για τις ανάγκες του διαγωνισμού προέβη στη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα https://www.tonimatisagapis.gr/. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.tonimatisagapis.gr/.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 στις 12:00 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 στις 23:59.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://www.tonimatisagapis.gr/ και να συμβάλλουν στην προσπάθεια του Μακεδονικού Χαλβά να στηρίξει 10 απομακρυσμένα σχολεία της Ελλάδας, μπαίνοντας στην κλήρωση για να γίνουν ένας από τους 20 τυχερούς που θα κερδίσουν λαχταριστά προϊόντα!

5. Η συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

7. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν συμμετοχή με έγκυρο τρόπο, θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη είκοσι (20) τυχερών και πέντε (5) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν το έπαθλο ή αδρανήσουν να αποδεχτούν το δώρο τους για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών, ή αν η συμμετοχή τους στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.  

8. Δώρο του διαγωνισμού: Οι  τυχεροί που θα αναδειχθούν από την ηλεκτρονική κλήρωση θα κερδίσουν: 1 συσκευασία Μακεδονικό Χαλβά με γεύση Βανίλια 400g, 1 συσκευασία Μακεδονικό Χαλβά με Κακάο 400g, 1 συσκευασία Μακεδονικό Χαλβά με Αμύγδαλα 400g, 1 βάζο Μακεδονικό Ταχίνι 300g, 1 βάζο Μακεδονικό Ταχίνι με Κακάο 350g, 1 βάζο Μακεδονικό Ταχίνι με Μέλι 350g, 1 βάζο Μακεδονικό Ταχίνι με Πορτοκάλι 350g, 5 ατομικές μερίδες Μακεδονικό Χαλβά με γεύση Βανίλια 40g, 5 ατομικές μερίδες Μακεδονικό Χαλβά με Σοκολάτα 40g, 5 ατομικές μερίδες Μακεδονικό Χαλβά Espresso 40g,  5 ατομικές μερίδες Μακεδονικό Χαλβά με Φουντούκια και Κακάο 40g και 5 ατομικές μερίδες Μακεδονικό Χαλβά Σοκολατένιο με Φουντούκια 40g.

9. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2022 στα γραφεία της Διοργανώτριας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

10. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στις 10 Μαρτίου 2022, στην επίσημη σελίδα Μακεδονικός Χαλβάς στο Facebook, μέσω ξεχωριστής ανάρτησης – post  και μέσω ξεχωριστής ενημέρωσης σε κάθε Νικητή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους.

11. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων όπως αναφέρονται ανωτέρω [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούνται απολύτως αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία.

12. Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων, δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων μπορεί να γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του διαγωνισμού.

13. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Αφοί Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, Λόρδου Βύρωνος 5-7, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 57009 είτε σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  info@haifoods.com, υπεύθυνος δε της επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια.

14. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη διοργανώτρια εταιρία. Επιπλέον, δεν συλλέγεται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα (π.χ. προγράμματα συλλογής πληροφοριών, ρομπότ, αράχνες ή scrapers).

15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη, σαφή και ρητή δήλωση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τον νικητή συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός του με σκοπό την δημοσιοποίηση  και διαφημιστική προώθηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων του κατά τα ανωτέρω.

16. Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

17. Οι τυχεροί θα παραλάβουν το δώρο τους μέσω ταχυμεταφορικής από την Διοργανώτρια. Κάθε τυχερός κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή. Τα δώρα θα αποσταλούν στον κάθε νικητή με ευθύνη και έξοδα της διοργανώτριας.

18. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.

19. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

20. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.

21. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

22. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου, καθώς επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

23. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

24. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται (α) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού (παρόντων όρων) και προϋποθέσεων αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε και (β) την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται ή προκύπτει από τους παρόντες όρους.

25. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.tonimatisagapis.gr/. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 389700. 

26. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται για αυτήν το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.